Поверителност

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим.

 1. Събиране на лични данни
  Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:
  информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
  информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
  информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
  информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, пол, рождена дата;
  информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
  информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
  информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
  информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
  всяка друга лична информация, която ни изпращате.
  Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица
 2. Използване на личната ви информация
  Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта.
  Може да използваме личната ви информация за:
  администриране на нашите уебсайт и бизнес;
  персонализиране на уебсайта ни за вас; активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
  доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
  да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
  да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
  да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
  осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
  справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
  предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
  потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения) други цели.
  Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.
  Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

 1. Оповестяване на лични данни
  Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
  Може да оповестим личната ви информация:
  до степента, в която сме длъжни да го направим по закон; във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
  за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
  на всеки човек, който вярваме, че може да сe яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.
  Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.
  Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят.
  Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.
 2. Запазване на лична информация
  Този раздел излага нашите политики и процедури за запазване на данни, за да гарантираме, че спазваме нашите законови задължения за запазване и изтриване на лична информация. Лична информация, която обработваме за каквато и да е цел. За съхранение за по -дълъг период, отколкото е необходимо за съответната цел или задачи.
 3. Защита на личната ви информация
  Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
  Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
  Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
 4. Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверите тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени в правилата.
 5. Вашите права
  Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:
  Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.
  По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.
  На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.
bg_BGBulgarian

Направи поръчка

Задай въпрос

Назначаване