Консултации на психотерапевт

1 сеанс - 60лв

Психотерапия (от др.гр. ψυχή — “душа”, “дух” + θεραπεία — “лечение”, “оздравяване”, “лекарство”) – система от лечебни въздействия на психиката и чрез нея – на организма на човека.

Можем да ви помогнем:

Да решите семейните си проблеми, конфликти, изневяра, развод, трудности в детско-родителските взаимоотношения и да се научите да създавате хармонични такива.

Да се избавите от депресии, страхове, тревоги, панически атаки, психологически зависимости.

Да преодолеете трудностите в общуването си с хората, страхове от публични изяви, изпити.

Да решите проблеми с храненето (анорексия, булимия и пр.)

Да се справите с раздразнението, натрапчивите мисли и др.

Какво Ви безпокои

Очевидно е, че хората винаги са се нуждаели от психологическа подкрепа, наставление и разбиране за това, какво се случва с тях. Тези функции са се осъществявали от старейшините на племената, шаманите и свещениците. Сравнително отдавна, душевният живот на човека е станал предмет на науката медицина и психология. В днешно време с психотерапия се занимават доктори и психолози. Всяко взаимодействие между хората носи психотерапевтично послание. Условно може да се каже, че ако човек е загрижен за своето психично състояние и се обърне към психолог, то става въпрос за клиента и неговия проблем, а процесът се нарича психологическо консултиране, но ако той е попаднал в ръцете на доктор-психотерапевт, то вече става въпрос за пациента, заболяването и психотерапията, дори ако това се окаже един и същи пациент в двата случая.

Психотерапията е беседа с тези хора, които са попаднали в някаква беда, предоставяща им възможност да изкажат своите проблеми и помагаща им да разберат корена на проблема за състоянието им, както и да намерят изход от него.

Психотерапията е лечение със средствата на душата, изцеление с душата. Тя се разглежда като процес на поправка, при който главна задача се явявя формирането на по-ефектива личност. Може да се каже, че призивът на психотерапията е да помогне на човека да бъде щастлив.

Във връзка с това, основната цел на психотерапията е възпитание на гъвкавост, умение за намиране на нови ефективни стратегии на поведение, да се натрупват и рационално използват енергетическите ресурси, да се обезпечава ентусиазмът и оптимизмът.

Психотерапията не е само една наука. В нея присъства и много от изкуството и занаята. Науката – това е теоретичната основа, резултатите на научния анализ на психотерапевтичния процес, изкуството – това е процес на индивидуално творчество в терапевтическата работа, а занаятът – ежедневен труд и използване на навици, доведени до автоматизъм. Всичко това е комплексно необходимо.

Критериите за ефективност на психотерапията:

  • Отстранение или компенсация на болезнени симптоми
  • Изменение на отношението към себе си
  • Разбиране на собствената роля при възникване на конфликта
  • Разбиране на психологичните механизми на собственото заболяване
  • Повишаване способностите към възприемане на новия реален опит
  • Повишаване на степента на социална адаптация

Запишете се за 10 сесии – 550 лв

Цената на един сеанс е 60 лв

bg_BGBulgarian

Направи поръчка

Задай въпрос

Запазване на час